Background

NY BOG OM
FLIPPED CLASSROOM

Billeder af bog.004

Her på flippedclassroom.dk finder du uddrag fra den nye antologi om Flipped Classroom, information om foraftterne, videoer og meget mere.

I antologien Flip din undervisning gives der et samlet billede af, hvordan Flipped Classroom og Flipped Learning er kommet til udtryk og anvendelse i en dansk skolekontekst. Bogens artikler er skrevet af førende eksperter og praktikere, som har erfaring fra grundskole, ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser.

INTRODUKTION TIL BOGEN

De sidste par år har man gentagne gange mødt overskrifter i danske medier som Her er dagens tavleforedrag aflyst (Politiken, 7. januar 2014) og Skolegangen på hovedet (TV2 Østjylland, 23. april 2015). I artikler og nyhedsindslag i fjernsynet er Flipped Classroom blevet positivt beskrevet som en undervisnings- form, der gør eleverne mere aktive i timen på en ny og innovativ måde. Mediernes dækning har for det meste handlet om det forhold, at eleverne forbereder sig hjemme ved hjælp af en video, for så at møde op i klassen for at arbejde med emnet. Her har mange medier endda beskrevet det, som at eleverne får undervisning hjemme og laver lektier i skolen.

Denne fremstilling er i bund og grund ret simpel, men den har alligevel fået rigtig mange til at forholde sig til Flipped Classroom. Lærere har eksperimenteret med at lave videoer til deres undervisning, forlag har omformuleret deres brug af videoklip i digitale undervisningsmaterialer til at være Flipped Classroom, og på konferencer, messer og pædagogiske dage har Flipped Classroom været på plakaten som den nye trend, alle bare ville høre mere om.

Forståeligt nok har der i den offentlige opmærksomhed ikke været mulighed for at fordybe sig i potentialerne ved en didaktik, der knytter sig til Flipped Classroom. Hvis man har været nysgerrig efter et mere indgående kendskab til Flipped Classroom, har man til gengæld kunnet følge nogle af de lærere, undervisere og andre skolefolk, der har beskrevet metoden igennem blogindlæg, YouTube-videoer og egne bogudgivelser. Der har nemlig været mange, der ud over at flippe deres under- visning også har forsøgt at formidle mulighederne ved tilgangen. En gruppe af de mest fremtrædende af disse mennesker udgør forfatterholdet på denne antologi, og antologiens hensigt er at præsentere erfaringer, undersøgelser og beskrivelser, som både kan inspirere til og kvalificere brugen af Flipped Classroom i danske skoler, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og alle andre institutioner, hvor der arbejdes med læreprocesser.

MØD FORFATTERNE

Anders Schunk Flipped Classroom
Anders Schunk
VIDEO OG FLIPPED CLASSROOM
Anne Boie Johannesson
Anne Boie Johannesson
FLIPPED LEARNING OG KOLLABORATIV LÆRING
David Jørgensen
David Jørgensen
DANSK SOM ANDETSPROG OG FLIPPED LEARNING
Henning Romme Lund
Henning Romme Lund
FLIPPED CLASSROOM OG LÆRINGSRUM