Background

DANSK SOM ANDETSPROG OG FLIPPED LEARNING

Jesper Friis Larnæs og David Jørgensen
 • VIDEO

 • INDLEDNING

  Dette kapitel tager afsæt i en beskrivelse af rammerne for dansk som andetsprog for voksne udlændinge i Danmark og redegør for, hvorfor krav om undervisningsdifferentiering og effektivitet førte til indførelse af Flipped Learning som undervisningsmetode på et danskkursus for begyndere. Kapitlet indeholder to dele. I første del gennemgås strukturen for sprogkurset, og en typisk kursusgang præsenteres for at give et konkret eksempel på, hvordan vi benytter metoden.

  I del to fremhæves og diskuteres kort fire aspekter ved vores undervisning, som kan siges på hver deres måde at være forklaringen på, hvorfor implementeringen af Flipped Learning som metode har givet gode resultater i forhold til kursisternes sproglige kompetencer. De fire aspekter er: dynamiske strukturer, problembaseret læring, stilladsering og digitale ressourcer herunder multimodalitetsprincippet og det genetiske princip.

  Uddrag
  Larnæs, Jesper Friis og David Jørgensen. (2016). Dansk som andetsprog og Flipped Learning, I: Schunk, Anders (red.). (2016). Flip din undervisning – en antologi om Flipped Classroom og Flipped Learning Turbine Akademisk

 • FORFATTERE

  Jesper Friis Larnæs.
  Cand.mag. i Sydasienstudier. Underviser i dansk som andetsprog ved Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter. Han har undervist i oldtidssprog (latin og sanskrit) på Københavns Universitet i flere år og underviser nu dagligt i dansk som andetsprog på et sprogcenter. Han har undervist efter Flipped Learning-metoden gennem det sidste års tid, og parallelt med undervisningen arbejder han med at udvikle undervisningsmateriale til brug for Flipped Learning i sprogundervisningen.

  David Jørgensen

  David Jørgensen.
  Cand.mag. i tysk og historie/RUC. Master i dansk som andets- prog/DPU. IKT-vejleder og underviser/dansk som andetsprog/ Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter. David Jørgensen har undervist voksne i dansk som andetsprog i Tyskland og Danmark i mere end ti år med særlig fokus på inddragelse af it og digitale ressourcer. Han har udviklet og fuldt implementeret et forløb med Flipped Learning for begyndere, som han konsekvent anvender i undervisningen. Han fungerer også som oplægsholder for både Flipped Learning specifikt og it og dansk som andetsprog generelt.

 • OM BOGEN

  Billeder.001

  Bogen Flip din undervisning. En antologi om Flipped Classroom og Flipped Learning kan bestilles online hos Turbine Akademisk.
  Bestil bogen her.

  I denne antologi gives der et samlet billede af, hvordan Flipped Classroom og Flipped Learning er kommet til udtryk og anvendelse i en dansk skolekontekst. Bogens artikler er skrevet af førende eksperter og praktikere, som har erfaring fra grundskole, ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser.

  Når undervisningen flippes, skabes der et læringsrum, der via videointroduktioner sætter elevens læring i centrum. Bogen beskriver en didaktik, der gør dette muligt og redegør samtidig for, hvad der menes med aktiv, elevcentreret undervisning. Den præsenter også en række konkrete anvendelsesmuligheder for Flipped Classroom og Flipped Learning; den giver råd og vejledning i forhold til videoproduktion og kommer med ideer til og perspektiver på, hvordan arbejdet med synlige læringsmål og differentiering kan bidrage til elevernes læring.

  FLIP DIN UNDERVISNING henvender sig til lærere, lærerstuderende, vejledere på tværs af uddannelser og fag og andre med interesse for undervisning, læring og didaktik.

  Med bidrag af: Rasmus Kragh Wendelbo, Anders Schunk, Marie Lohmann-Jensen, Roland Hachmann, Tobias Kidde Skov, Henning Romme Lund, Peter Holmboe, Anne Boie Johannesson, Søren Jørgensen, Thomas Dyreborg Andersen, Kristian Kildemoes Foss, Henrik Levinsen, Morten Phillips, Peter Jespersen, Stine Karen Nissen, Uffe Lyngdal Sørensen, Morten Barasinski, Per Gregersen, David Jørgensen og Jesper Friis Larnæs.
  Mød forfatterne her.

  TITEL
  Flip din undervisning
  UNDERTITEL
  En antologi om Flipped Classroom og Flipped Learning
  REDAKTØR 
  Anders Schunk
  UDGIVELSESDATO
  27.04.2016
  ANTAL SIDER
  260 sider
  INDBINDING
  Indbundet
  ISBN
  978-87-406-0904-2