Background

DIDAKTISKE PERSPEKTIVER PÅ DEN ELEVCENTREREDE UNDERVISNING I FLIPPED CLASSROOM

Marie Lohmann-Jensen
 • VIDEO

 • INDLEDNING

  Et centralt element i Flipped Classroom er den elevcentrerede undervisning. Fortalere for Flipped Classroom argumenterer for, at Flipped Classroom skaber mere elevcentreret undervisning og dermed et højere læringspotentiale i undervisningen. Jeg vil i dette kapitel, Didaktiske perspektiver på den elevcentrerede undervisning i Flipped Classroom, argumentere for, at Flipped Classroom i sig selv ikke er andet end en strukturel ændring af undervisningen, og at undervisningen ikke bliver mere elevcentreret, blot ved at læreren placerer læreroplægget i en video. Hvis Flipped Classroom skal være andet end strukturel ændring af undervisningen, er det vigtigt, at vi som lærere har en tydelig og nuanceret definition af, hvad vi mener med elevcentreret undervisning og ikke blot definerer det som en undervisningsform, hvor undervisningen er centreret omkring eleven. Det er derfor nødvendigt, at vi kobler Flipped Classroom med relevante didaktiske teorier for dermed at skabe reel elevcentreret undervisning. Jeg vil i dette kapitel fremhæve Olga Dysthes teori om det flerstemmige klasserum som en relevant teori at koble med Flipped Classroom, da teorien er særligt egnet til at give et nuanceret perspektiv på elevcentreret undervisning, samt hvorledes dette udføres i praksis. I kapitlet vil jeg endvidere anvende eksempler fra et empirisk studie af Flipped Classroom, som jeg udførte i 2014. Eksemplerne har til formål at illustrere, at flere faktorer har indflydelse på, om der i praksis foretages elevcentreret undervisning, når der undervises med Flipped Classroom. Afslutningsvis vil jeg med afsæt i Dysthes bog Det flerstemmige klasserum fremhæve nogle konkrete tiltag, som vi som lærere kan kombinere med Flipped Classroom for dermed at skabe en dialogisk elevcentreret undervisning.

  Uddrag
  Lohmann-Jensen, Marie (2016). Didaktiske perspektiver på den elevcentrerede undervisning i Flipped Classroom, I: Schunk, Anders (red.). (2016). Flip din undervisning – en antologi om Flipped Classroom og Flipped Learning Turbine Akademisk

 • FORFATTER

  Marie Lohmann-Jensen

  Marie Lohmann-Jensen.
  Marie er uddannet cand.scient. i biologi, og har derudover en bachelor i geografi ved Københavns Universitet. I sit speciale lavede Marie et empirisk studie af flipped classroom, og det er med afsat i dette speciale, at kapitlet til bogen er blevet skrevet. Marie er ansat på Roskilde Gymnasium, hvor hun underviser i biologi og naturgeografi. Hun har derudover også været ansat på Metropol som ekstern konsulent i et forskningsprojekt omhandlede flipped classroom.

 • OM BOGEN

  Billeder.001

  Bogen Flip din undervisning. En antologi om Flipped Classroom og Flipped Learning kan bestilles online hos Turbine Akademisk.
  Bestil bogen her.

  I denne antologi gives der et samlet billede af, hvordan Flipped Classroom og Flipped Learning er kommet til udtryk og anvendelse i en dansk skolekontekst. Bogens artikler er skrevet af førende eksperter og praktikere, som har erfaring fra grundskole, ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser.

  Når undervisningen flippes, skabes der et læringsrum, der via videointroduktioner sætter elevens læring i centrum. Bogen beskriver en didaktik, der gør dette muligt og redegør samtidig for, hvad der menes med aktiv, elevcentreret undervisning. Den præsenter også en række konkrete anvendelsesmuligheder for Flipped Classroom og Flipped Learning; den giver råd og vejledning i forhold til videoproduktion og kommer med ideer til og perspektiver på, hvordan arbejdet med synlige læringsmål og differentiering kan bidrage til elevernes læring.

  FLIP DIN UNDERVISNING henvender sig til lærere, lærerstuderende, vejledere på tværs af uddannelser og fag og andre med interesse for undervisning, læring og didaktik.

  Med bidrag af: Rasmus Kragh Wendelbo, Anders Schunk, Marie Lohmann-Jensen, Roland Hachmann, Tobias Kidde Skov, Henning Romme Lund, Peter Holmboe, Anne Boie Johannesson, Søren Jørgensen, Thomas Dyreborg Andersen, Kristian Kildemoes Foss, Henrik Levinsen, Morten Phillips, Peter Jespersen, Stine Karen Nissen, Uffe Lyngdal Sørensen, Morten Barasinski, Per Gregersen, David Jørgensen og Jesper Friis Larnæs.
  Mød forfatterne her.

  TITEL
  Flip din undervisning
  UNDERTITEL
  En antologi om Flipped Classroom og Flipped Learning
  REDAKTØR 
  Anders Schunk
  UDGIVELSESDATO
  27.04.2016
  ANTAL SIDER
  260 sider
  INDBINDING
  Indbundet
  ISBN
  978-87-406-0904-2