Background

EN DIDAKTISK MODEL FOR FLIPPED CLASSROOM

Henrik Levinsen, Kristian Kildemoes Foss, Thomas Dyreborg Andersen, Morten Phillips, Peter Jespersen, Stine Karen Nissen
 • VIDEO

 • INDLEDNING

  I kapitlet præsenteres en model over Flipped Classroom som didaktisk metode udviklet med henblik på at stilladsere både de lærere, som gerne vil prøve kræfter med en Flipped Classroom-baseret praksis, og dem, som allerede har erfaring, men kan have glæde af at bruge modellen til at kvalificere deres Flipped Classroom-undervisning. Modellen kan bidrage til erkendelsen af, at Flipped Classroom er noget nær et paradigmeskifte i forståelsen af god undervisning. Her tænkes på det skift i fokus, metoden indebærer, fra at læreren er mest aktiv, til at eleverne er de mest aktive. Særligt for den præsenterede model er inddragelsen af online elev-spørgeskemaer koblet med undervisningsvideoerne. Disse spørgeskemaer giver læreren indblik i elevernes udbytte og eventuelle misforståelser af videolektien før undervisningen, således at han/hun i undervisningen kan møde eleverne der, hvor de er. Desuden giver de eleverne indsigt i deres eget faglige udbytte samt et metablik på indholdet og undervisningen med det formål at støtte deres læreproces. Modellen er således et kvalificeret bud på at skabe en forholdsvis enkel fagdidaktisk praksis med bedre it-integration i undervisningen. Målet hermed er, at elevernes læring påvirkes i positiv retning, på en måde så fokus flyttes mod eleven.

  Uddrag
  Levinsen, Henrik m.fl. (2016). En didaktisk model for Flipped Classroom, I: Schunk, Anders (red.). (2016). Flip din undervisning – en antologi om Flipped Classroom og Flipped Learning Turbine Akademisk

 • FORFATTERE

  Henrik Levinsen

  Henrik Levinsen.
  Uddannet cand.scient. ph.d. i biologi og BA i geografi fra Københavns Universitet. Har undervist i folkeskolen, STX, HF, og på læreruddannelsen. Er ansat som ”underviser der forsker” på Institut for skole og læring, Professionshøjskolen Metropol. Arbejder med både kvalitative og kvantitative undersøgelsesperspektiver på flipped classroom i folkeskolens naturfag.

  Kristian Kildemoes Foss

  Kristian Kildemoes Foss.
  Cand.pæd.pæd.psyk. Lektor i psykologi på Institut for Pædagogisk Efter- og Videreuddannelse ved Professionshøjskolen Metropol. Kristian har siden 2014 beskæftiget sig med forsknings- og udviklingsopgave med fokus på effekten af flipped classroom i udskolingens naturfag.

  Thomas Dyreborg Andersen

  Thomas Dyreborg Andersen.
  Master i naturfagsundervisning, Syddansk Universitet. Adjunkt, Fysik/kemi, Professionshøjskolen Metropol. Thomas Dyreborg Andersen har siden 2013 været projektleder for Metropols Flipped classroom indsats.

  Morten Philipps

  Morten Phillips.
  Uddannet på Institut for Skole og Læring, samt innovationskonsulent fra Metropols interne uddannelse. Har arbejdet som uddannelseskonsulent i læreruddannelsens pædagogiske mediecenter på Professionshøjskolen Metropol siden 2008. Har deltaget aktivt i forskningsmiljøet på Institut for Skole og Læring siden 2013.

  PEJE

  Peter Jespersen.
  Uddannet cand.pæd.pæd. og lærer. Ansat som lektor på Institut for Skole og Læring, Professionshøjskolen Metropol, og har tidligere undervist i folkeskolen. Arbejder bl.a. med didaktiske analyser af Flipped Classroom som tilgang til undervisningen.

  Stine Karen Nissen.
  Uddannet cand.mag. i pædagogik. Ansat som lektor på Institut for Skole og Læring, Professionshøjskolen Metropol, på læreruddannelsens grunduddannelse og forsknings- og udviklingsafdeling. Arbejder bl.a. med kvalitative analyser af betydningen af Flipped Classroom for lærere og elever.

 • OM BOGEN

  Billeder.001

  Bogen Flip din undervisning. En antologi om Flipped Classroom og Flipped Learning kan bestilles online hos Turbine Akademisk.
  Bestil bogen her.

  I denne antologi gives der et samlet billede af, hvordan Flipped Classroom og Flipped Learning er kommet til udtryk og anvendelse i en dansk skolekontekst. Bogens artikler er skrevet af førende eksperter og praktikere, som har erfaring fra grundskole, ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser.

  Når undervisningen flippes, skabes der et læringsrum, der via videointroduktioner sætter elevens læring i centrum. Bogen beskriver en didaktik, der gør dette muligt og redegør samtidig for, hvad der menes med aktiv, elevcentreret undervisning. Den præsenter også en række konkrete anvendelsesmuligheder for Flipped Classroom og Flipped Learning; den giver råd og vejledning i forhold til videoproduktion og kommer med ideer til og perspektiver på, hvordan arbejdet med synlige læringsmål og differentiering kan bidrage til elevernes læring.

  FLIP DIN UNDERVISNING henvender sig til lærere, lærerstuderende, vejledere på tværs af uddannelser og fag og andre med interesse for undervisning, læring og didaktik.

  Med bidrag af: Rasmus Kragh Wendelbo, Anders Schunk, Marie Lohmann-Jensen, Roland Hachmann, Tobias Kidde Skov, Henning Romme Lund, Peter Holmboe, Anne Boie Johannesson, Søren Jørgensen, Thomas Dyreborg Andersen, Kristian Kildemoes Foss, Henrik Levinsen, Morten Phillips, Peter Jespersen, Stine Karen Nissen, Uffe Lyngdal Sørensen, Morten Barasinski, Per Gregersen, David Jørgensen og Jesper Friis Larnæs.
  Mød forfatterne her.

  TITEL
  Flip din undervisning
  UNDERTITEL
  En antologi om Flipped Classroom og Flipped Learning
  REDAKTØR 
  Anders Schunk
  UDGIVELSESDATO
  27.04.2016
  ANTAL SIDER
  260 sider
  INDBINDING
  Indbundet
  ISBN
  978-87-406-0904-2