Background

FLEKSIBEL EVALUERING – KOMPETENCETÆNKNING OG EVALUERING AF DET UMÅLELIGE

Peter Holmboe 
 • VIDEO

 • INDLEDNING

  Mange lærere vil kunne genkende tesen om, at der er meget læring i skolen, som ikke kan bedømmes ud fra traditionelle standarder for bedømmelse. Derfor må evaluering ses som en støtte for læring og ikke entydigt fokusere på test af færdigheder, ligesom læring ej heller entydigt skal være teaching to the test. Kapitlet her vil give blik ind i, hvordan selvevaluering og formativ evaluering kan støtte op om elevens læring, og hvordan portfolio, blog og Flipped Learning i denne sammenhæng kan være et værktøj.

  Flipped Learning (Hachmann & Holmboe, 2014) er en pædagogisk og didaktisk tilgang til undervisning og læring, hvor den direkte instruktive kontakt flyttes fra plenum og gruppe til det individuelle læringsrum med det resultat, at det tidligere grupperum og gruppetid bliver transformeret til et dynamisk og interaktivt læringsmiljø, hvor læreren guider og udfordrer sine elever, mens de undersøger og arbejder med koncepter og engagerer sig kreativt og eksplorativt i det aktuelle emne. Emner, hvor der fokuseres på handlinger, problemorienterede og undersøgelsesbaserede aktiviteter – alt sammen i et sociokulturelt læringssyn, hvor fællesskabet og meningsforhandling og -udveksling har stor betydning.

  Samlet set handler det om koblingen relationer, nysgerrighed og indhold. Sat op imod et traditionelt lærings- og uddannelsessyn bliver selve arbejdsprocessen derfor en foranderlig størrelse, som vanskeligt sættes i rigide rammer.

  Flipped Learning Peter Holmboe

  Uddrag
  Holmboe, Peter. (2016). Fleksibel Evaluering – kompetencetænkning og evaluering af det umålelige, I: Schunk, Anders (red.). (2016). Flip din undervisning – en antologi om Flipped Classroom og Flipped Learning Turbine Akademisk

 • FORFATTER

  Peter Holmboe Flipped Learning

  Peter Holmboe.
  Adjunkt, University College Syd. Master IKT og Læring, Aalborg Universitet. Peter arbejder til dagligt med både teoretisk og praktisk viden om, hvordan læringsopfattelser, digitale teknologier og læremidler kan have indflydelse på læringssi- tuation, -miljø, tænkning og handling. Han har i en årrække arbejdet med Flipped Learning som genstands- og interessefelt og er forfatter på en række bøger og artikler om emnet.

 • OM BOGEN

  Billeder.001

  Bogen Flip din undervisning. En antologi om Flipped Classroom og Flipped Learning kan bestilles online hos Turbine Akademisk.
  Bestil bogen her.

  I denne antologi gives der et samlet billede af, hvordan Flipped Classroom og Flipped Learning er kommet til udtryk og anvendelse i en dansk skolekontekst. Bogens artikler er skrevet af førende eksperter og praktikere, som har erfaring fra grundskole, ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser.

  Når undervisningen flippes, skabes der et læringsrum, der via videointroduktioner sætter elevens læring i centrum. Bogen beskriver en didaktik, der gør dette muligt og redegør samtidig for, hvad der menes med aktiv, elevcentreret undervisning. Den præsenter også en række konkrete anvendelsesmuligheder for Flipped Classroom og Flipped Learning; den giver råd og vejledning i forhold til videoproduktion og kommer med ideer til og perspektiver på, hvordan arbejdet med synlige læringsmål og differentiering kan bidrage til elevernes læring.

  FLIP DIN UNDERVISNING henvender sig til lærere, lærerstuderende, vejledere på tværs af uddannelser og fag og andre med interesse for undervisning, læring og didaktik.

  Med bidrag af: Rasmus Kragh Wendelbo, Anders Schunk, Marie Lohmann-Jensen, Roland Hachmann, Tobias Kidde Skov, Henning Romme Lund, Peter Holmboe, Anne Boie Johannesson, Søren Jørgensen, Thomas Dyreborg Andersen, Kristian Kildemoes Foss, Henrik Levinsen, Morten Phillips, Peter Jespersen, Stine Karen Nissen, Uffe Lyngdal Sørensen, Morten Barasinski, Per Gregersen, David Jørgensen og Jesper Friis Larnæs.
  Mød forfatterne her.

  TITEL
  Flip din undervisning
  UNDERTITEL
  En antologi om Flipped Classroom og Flipped Learning
  REDAKTØR 
  Anders Schunk
  UDGIVELSESDATO
  27.04.2016
  ANTAL SIDER
  260 sider
  INDBINDING
  Indbundet
  ISBN
  978-87-406-0904-2