Background

FLIPPED-­MASKINER – OM RELATIONERNE MELLEM PRODUKTION, DISTRIBUTION OG DIDAKTIK

Uffe Lyngdal Sørensen
 • VIDEO

 • INDLEDNING

  I litteraturen om fænomenet Flipped Classroom er der i dag en del fokus på den lærerproducerede video. Videotypologier, videoskabeloner (Hachmann, 2014), den oplysende, introducerende og faglige video (Lund, 2015) er blot et lille udsnit af et større vokabular, som sætter fokus på selve produktionen af video. Det som også er blevet kaldt flippet i Flipped Classroom (Schunk, 2014). Kapitlet her vil gå andre veje og argumentere for, at videoen nok er en vigtig del af et Flipped Classroom-koncept, men alligevel kun en del af det undervisningsdesign, som får et Flipped Classroom til at lykkedes.

  Et andet vigtigt element er distributionen af den lærerproducerede video. Når man vælger distributionsform, så besvarer man spørgsmål som: Hvor udgives videoen? Hvordan tilgås den? Hvem kan tilgå den? Valget af distributionsform er valget af det miljø, som videoen optræder i. Udgives den på YouTube, på en blog, i et LMS (Learning Management System) eller sendes den via sms? Alle disse forskellige distributionsformer og deres signifikante egenskaber spiller ind på den oplevelse, vi har med den lærerproducerede video. Det er derfor svært at se videoen adskilt fra det rum, hvori den distribueres – det er, lidt populært sagt, svært at skille Flipped fra Classroom. Miljøet øver indflydelse på den oplevelse, vi har af videoen, og den måde, det er muligt at kommunikere på. Derfor spiller distributionsformen eller videoens miljø også ind på det, som bliver muligt at lære, og måden, det bliver muligt at lære på.

  Med afsæt i et objektorienteret perspektiv på relationerne mellem underviser, studerende, teknologi og et operativt konstruktivistisk syn på læring og undervisning giver kapitlet et bud på, hvorfor produktion og distribution ikke kan adskilles i arbejdet med Flipped Classroom-koncepter. Kapitlet argumenterer for at se produktion og distribution som en samlet enhed, hybrid eller maskine, som har sin egen interne kompleksitet, og som er mere eller mindre åben over for forskellige former for kommunikation, undervisning og læring.

  Uddrag
  Sørensen, Uffe Lyngdal (2016). Flipped-maskiner – om relationer mellem produktion, distribution og didaktik, I: Schunk, Anders (red.). (2016). Flip din undervisning – en antologi om Flipped Classroom og Flipped Learning Turbine Akademisk

 • FORFATTER

  Uffe Lyngdal Sørensen

  Uffe Lyngdal Sørensen.
  Cand.pæd. i it-didaktisk design fra Aarhus universitet. Siden 2008 har han været med til at skabe og udvikle Skole- tube og Skoleblogs hos LærIT, hvor han er ansat som produktchef. Han er forfatter til en række artikler om webbaserede læremidler, og en meget benyttet oplægsholder i kommuner, på uddannelsesinstitutioner og på ministerens Sorømøde.

 • OM BOGEN

  Billeder.001

  Bogen Flip din undervisning. En antologi om Flipped Classroom og Flipped Learning kan bestilles online hos Turbine Akademisk.
  Bestil bogen her.

  I denne antologi gives der et samlet billede af, hvordan Flipped Classroom og Flipped Learning er kommet til udtryk og anvendelse i en dansk skolekontekst. Bogens artikler er skrevet af førende eksperter og praktikere, som har erfaring fra grundskole, ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser.

  Når undervisningen flippes, skabes der et læringsrum, der via videointroduktioner sætter elevens læring i centrum. Bogen beskriver en didaktik, der gør dette muligt og redegør samtidig for, hvad der menes med aktiv, elevcentreret undervisning. Den præsenter også en række konkrete anvendelsesmuligheder for Flipped Classroom og Flipped Learning; den giver råd og vejledning i forhold til videoproduktion og kommer med ideer til og perspektiver på, hvordan arbejdet med synlige læringsmål og differentiering kan bidrage til elevernes læring.

  FLIP DIN UNDERVISNING henvender sig til lærere, lærerstuderende, vejledere på tværs af uddannelser og fag og andre med interesse for undervisning, læring og didaktik.

  Med bidrag af: Rasmus Kragh Wendelbo, Anders Schunk, Marie Lohmann-Jensen, Roland Hachmann, Tobias Kidde Skov, Henning Romme Lund, Peter Holmboe, Anne Boie Johannesson, Søren Jørgensen, Thomas Dyreborg Andersen, Kristian Kildemoes Foss, Henrik Levinsen, Morten Phillips, Peter Jespersen, Stine Karen Nissen, Uffe Lyngdal Sørensen, Morten Barasinski, Per Gregersen, David Jørgensen og Jesper Friis Larnæs.
  Mød forfatterne her.

  TITEL
  Flip din undervisning
  UNDERTITEL
  En antologi om Flipped Classroom og Flipped Learning
  REDAKTØR 
  Anders Schunk
  UDGIVELSESDATO
  27.04.2016
  ANTAL SIDER
  260 sider
  INDBINDING
  Indbundet
  ISBN
  978-87-406-0904-2