Background

FLIPPED CLASSROOM: ET SPØRGSMÅL OM DIDAKTIK? 

Tobias Skov og Søren Lundsgaard Jørgensen
 • VIDEO

 • INDLEDNING

  Med kapitlet ønsker vi at redegøre for eVidenCenters tilgang til Flipped Classroom. Vi mener, at Flipped Classroom først og fremmest er et spørgsmål om didaktik. Mere præcist er Flipped Classroom et spørgsmål om at organisere sin undervisning efter et princip, der skelner mellem faserne forberedelsesaktivitet og tilstedeværelsesundervisning, hvor førstnævnte leder op til en social og aktiv tilstedeværelsesundervisning, ved at den lærende på egen hånd tilegner sig grundlæggende viden, eksempelvis via videomaterialer. Vi understreger tre forhold, der er vigtige at holde sig for øje: en afgørende sammenhæng mellem faserne sikres ved at planlægge tre bindeled, hvor underviseren henholdsvis introducerer målene for undervisningen, løbende justerer disse og afslutter undervisningen ved at evaluere på samme mål. Det andet forhold, vi understreger, er, at læringsformerne, der indgår i undervisningen, bygger på læringsteori, der rækker ud over Flipped Classroom. Endeligt understreger vi et tredje forhold, hvor Flipped Classroom aldrig er et mål i sig selv, men i kraft af at være en didaktisk metode blot er et middel til at opnå undervisningens mål. På den måde rummer teksten et perspektiv på, hvad Flipped Classroom som et udefrakommende fænomen dækker over i dansk uddannelseskontekst.

  Uddrag
  Skov, Tobias og Søren Lundsgaard Jørgensen (2016). Flipped Classroom: Et spørgsmål om didaktik, I: Schunk, Anders (red.). (2016). Flip din undervisning – en antologi om Flipped Classroom og Flipped Learning Turbine Akademisk

 • FORFATTERE

  Skærmbillede 2016-02-10 kl. 20.26.50

  Tobias Kidde Skov.
  Cand.pæd.fil. Pædagogisk konsulent hos det nationale videncenter for e-læring, eVidenCenter. Har arbejdet med Flipped Classroom i forbindelse med videncenterets interesser for nye metoder og strukturer, der kan relateres til arbejdet med e-læring.

  Skærmbillede 2016-05-07 kl. 00.24.19

  Søren Jørgensen.
  Cand.scient.anth. AU. Pædagogisk konsulent, Det Nationale Videncenter for e-læring. Har arbejdet med Flipped Classroom i forbindelse med videncenterets interesser for nye metoder og strukturer, der kan relateres til arbejdet med e-læring.

 • OM BOGEN

  Billeder.001

  Bogen Flip din undervisning. En antologi om Flipped Classroom og Flipped Learning kan bestilles online hos Turbine Akademisk.
  Bestil bogen her.

  I denne antologi gives der et samlet billede af, hvordan Flipped Classroom og Flipped Learning er kommet til udtryk og anvendelse i en dansk skolekontekst. Bogens artikler er skrevet af førende eksperter og praktikere, som har erfaring fra grundskole, ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser.

  Når undervisningen flippes, skabes der et læringsrum, der via videointroduktioner sætter elevens læring i centrum. Bogen beskriver en didaktik, der gør dette muligt og redegør samtidig for, hvad der menes med aktiv, elevcentreret undervisning. Den præsenter også en række konkrete anvendelsesmuligheder for Flipped Classroom og Flipped Learning; den giver råd og vejledning i forhold til videoproduktion og kommer med ideer til og perspektiver på, hvordan arbejdet med synlige læringsmål og differentiering kan bidrage til elevernes læring.

  FLIP DIN UNDERVISNING henvender sig til lærere, lærerstuderende, vejledere på tværs af uddannelser og fag og andre med interesse for undervisning, læring og didaktik.

  Med bidrag af: Rasmus Kragh Wendelbo, Anders Schunk, Marie Lohmann-Jensen, Roland Hachmann, Tobias Kidde Skov, Henning Romme Lund, Peter Holmboe, Anne Boie Johannesson, Søren Jørgensen, Thomas Dyreborg Andersen, Kristian Kildemoes Foss, Henrik Levinsen, Morten Phillips, Peter Jespersen, Stine Karen Nissen, Uffe Lyngdal Sørensen, Morten Barasinski, Per Gregersen, David Jørgensen og Jesper Friis Larnæs.
  Mød forfatterne her.

  TITEL
  Flip din undervisning
  UNDERTITEL
  En antologi om Flipped Classroom og Flipped Learning
  REDAKTØR 
  Anders Schunk
  UDGIVELSESDATO
  27.04.2016
  ANTAL SIDER
  260 sider
  INDBINDING
  Indbundet
  ISBN
  978-87-406-0904-2