Background

FLIPPED CLASSROOM OG LÆRINGSRUM – et dansk perspektiv på Flipped Classroom tilpasset dansk undervisningstradition

Henning Romme Lund
 • VIDEO

 • INDLEDNING

  Flipped Classroom i Danmark behøver ikke at være det samme som Flipped Classroom i USA. Amerikansk Flipped Classroom tager udgangspunkt i, at læreren skal skifte rolle fra deducerende lærer, der står ved tavlen, til en konsulent, der procesvejleder elevernes undersøgelses- eller problembaserede projekter. Disse to yderpoler i undervisningstilgange er svære at finde i deres rene former i skolen. Der er mange veje til læring, og et dansk udgangspunkt for Flipped Classroom kan være, at læring opnås ved at organisere undervisningen på mange forskellige måder afhængigt af fagets karakter og elevernes faglige niveau og personlighed. Ligeledes kan lærens rolle ikke reduceres til at være enten tavleunderviser eller konsulent. Læreren skal tage mange forskellige lærerroller på sig, afhængigt af hvor eleverne er henne i deres læringsproces.

  Jeg vil i dette kapitel redegøre for det amerikanske udgangspunkt for Flipped Classroom. Dernæst vil jeg argumentere for en dansk nyfortolkning af Flipped Classroom, med udgangs- punkt i dansk skolehistorie, danske læreres opfattelse af læring og Becks læringscirkel, der er en model for undervisningens organisering, lærerroller og elevernes læringsmål.

  Uddrag
  Lund, Henning Romme (2016). Flipped Classroom og læringsrum, I: Schunk, Anders (red.). (2016). Flip din undervisning – en antologi om Flipped Classroom og Flipped Learning Turbine Akademisk

 • FORFATTER

  Henning Romme Lund

  Henning Romme Lund.
  Cand.mag. i samfundsfag og historie ved København og Odense Universitet. Gymnasielærer ved Roskilde Gymnasium. Henning Romme Lund er endvidere pædagogisk IT-vejleder, kursusholder om Flipped Classroom, forfatter til den praktiske brugsbog “Flipped Classroom – kom godt i gang” (2015) fra Systime og medforfatter til flere antologier om Flipped Class- room og elevaktiverende IT.

 • OM BOGEN

  Billeder.001

  Bogen Flip din undervisning. En antologi om Flipped Classroom og Flipped Learning kan bestilles online hos Turbine Akademisk.
  Bestil bogen her.

  I denne antologi gives der et samlet billede af, hvordan Flipped Classroom og Flipped Learning er kommet til udtryk og anvendelse i en dansk skolekontekst. Bogens artikler er skrevet af førende eksperter og praktikere, som har erfaring fra grundskole, ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser.

  Når undervisningen flippes, skabes der et læringsrum, der via videointroduktioner sætter elevens læring i centrum. Bogen beskriver en didaktik, der gør dette muligt og redegør samtidig for, hvad der menes med aktiv, elevcentreret undervisning. Den præsenter også en række konkrete anvendelsesmuligheder for Flipped Classroom og Flipped Learning; den giver råd og vejledning i forhold til videoproduktion og kommer med ideer til og perspektiver på, hvordan arbejdet med synlige læringsmål og differentiering kan bidrage til elevernes læring.

  FLIP DIN UNDERVISNING henvender sig til lærere, lærerstuderende, vejledere på tværs af uddannelser og fag og andre med interesse for undervisning, læring og didaktik.

  Med bidrag af: Rasmus Kragh Wendelbo, Anders Schunk, Marie Lohmann-Jensen, Roland Hachmann, Tobias Kidde Skov, Henning Romme Lund, Peter Holmboe, Anne Boie Johannesson, Søren Jørgensen, Thomas Dyreborg Andersen, Kristian Kildemoes Foss, Henrik Levinsen, Morten Phillips, Peter Jespersen, Stine Karen Nissen, Uffe Lyngdal Sørensen, Morten Barasinski, Per Gregersen, David Jørgensen og Jesper Friis Larnæs.
  Mød forfatterne her.

  TITEL
  Flip din undervisning
  UNDERTITEL
  En antologi om Flipped Classroom og Flipped Learning
  REDAKTØR 
  Anders Schunk
  UDGIVELSESDATO
  27.04.2016
  ANTAL SIDER
  260 sider
  INDBINDING
  Indbundet
  ISBN
  978-87-406-0904-2