Background

FLIPPED LEARNING OG KOLLABORATIV LÆRING

Anne Boie Johannesson
 • VIDEO

 • INDLEDNING

  Ved Flipped Learning frigøres der tid i undervisningen, til at eleverne kan arbejde kollaborativt. Det foregår, ved at eleverne arbejder i grupper med at fremstille produkter. Det centrale i samarbejdet er diskussionerne i grupperne, hvor fagsproget anvendes aktivt af alle gruppemedlemmer til udarbejdelsen af produkterne. Produkter skal her forstås i bred forstand. Det kan således være traditionelle skriftlige opgaver, film, teaterstykker, posters, mundtlige fremlæggelser og meget andet. Peer feedback og formativ evaluering er en vigtig del af arbejdet med produkterne, da det hjælper eleverne til at se deres produkter udefra og dermed til at reflektere forholdsvist objektivt over dem. For at få gruppesamarbejdet til at fungere anvendes gruppearbejdskontrakter, logbøger og pointsystem, ligesom det er vigtigt at skabe samhørighedsfølelse og engagement i grupperne. Som konsekvens af den kollaborative arbejdsform er langt flere elever aktive i timerne, og elevernes engagement og læringsudbytte er væsentligt højere end ved traditionel undervisning.

  Grundlæggende principper
  I mine to temmelig forskellige fag, kemi og dansk på stx, anvender jeg de samme undervisningsprincipper. Principperne går ud på, at eleverne er i samme gruppe i et helt undervisningsforløb ad gangen. På et skoleår er der fire til seks forløb per fag, hvilket vil sige, at eleverne er i samme gruppe i lang tid ad gangen. Undervisningen fungerer som Flipped Learning på den måde, at eleverne ser videoer og/eller læser i deres bøger, i stedet for at vi bruger tid på tavlegennemgang. Grupperne planlægger selv deres tid, og de bestemmer selv, om de ser videoerne hjemme eller i undervisningstiden. Flippet frigør tid til, at eleverne kan arbejde aktivt i undervisningstiden med at anvende den faglige viden, som de tilegner sig. Det foregår typisk, ved at eleverne udarbejder, drøfter og evaluerer produkter i grupper med mig som vejleder og konsulent. Dette kapitel begrunder og uddyber de didaktiske valg, der ligger til grund for organiseringen af min undervisning.

  Uddrag
  Johannesson, Anne Boie (2016). Flipped Learning og kollaborativ læring, I: Schunk, Anders (red.). (2016). Flip din undervisning – en antologi om Flipped Classroom og Flipped Learning Turbine Akademisk

 • FORFATTER

  Anne Boie Johannesson

  Anne Boie Johannesson.
  Cand.scient. i kemi, gymnasiesidefag i dansk, Københavns Universitet. Master i IKT og læring, Aalborg Universitet. Lektor og it-vejleder på Køge Gymnasium samt gymnasiekonsulent på Center for Undervisningsmidler UCC. Forfatter til God kemi C og B, L&R Uddannelse 2015-16 (temabaseret og flipped kemiundervisning). Blogger på Gymnasieskolen.dk. Har anvendt Flipped Learning og kollaborativ læring som undervisningsmetode siden 2010.

 • OM BOGEN

  Billeder.001

  Bogen Flip din undervisning. En antologi om Flipped Classroom og Flipped Learning kan bestilles online hos Turbine Akademisk.
  Bestil bogen her.

  I denne antologi gives der et samlet billede af, hvordan Flipped Classroom og Flipped Learning er kommet til udtryk og anvendelse i en dansk skolekontekst. Bogens artikler er skrevet af førende eksperter og praktikere, som har erfaring fra grundskole, ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser.

  Når undervisningen flippes, skabes der et læringsrum, der via videointroduktioner sætter elevens læring i centrum. Bogen beskriver en didaktik, der gør dette muligt og redegør samtidig for, hvad der menes med aktiv, elevcentreret undervisning. Den præsenter også en række konkrete anvendelsesmuligheder for Flipped Classroom og Flipped Learning; den giver råd og vejledning i forhold til videoproduktion og kommer med ideer til og perspektiver på, hvordan arbejdet med synlige læringsmål og differentiering kan bidrage til elevernes læring.

  FLIP DIN UNDERVISNING henvender sig til lærere, lærerstuderende, vejledere på tværs af uddannelser og fag og andre med interesse for undervisning, læring og didaktik.

  Med bidrag af: Rasmus Kragh Wendelbo, Anders Schunk, Marie Lohmann-Jensen, Roland Hachmann, Tobias Kidde Skov, Henning Romme Lund, Peter Holmboe, Anne Boie Johannesson, Søren Jørgensen, Thomas Dyreborg Andersen, Kristian Kildemoes Foss, Henrik Levinsen, Morten Phillips, Peter Jespersen, Stine Karen Nissen, Uffe Lyngdal Sørensen, Morten Barasinski, Per Gregersen, David Jørgensen og Jesper Friis Larnæs.
  Mød forfatterne her.

  TITEL
  Flip din undervisning
  UNDERTITEL
  En antologi om Flipped Classroom og Flipped Learning
  REDAKTØR 
  Anders Schunk
  UDGIVELSESDATO
  27.04.2016
  ANTAL SIDER
  260 sider
  INDBINDING
  Indbundet
  ISBN
  978-87-406-0904-2