Background

I MÅL MED FLIPPED LEARNING

Roland Hachmann
 • VIDEO

 • INDLEDNING

  Flipped Learning er et syn på, hvordan undervisning understøtter og fremmer den enkeltes læringsproces bedst muligt – blandt andet ved at flytte dele af ejerskabet for undervisningen væk fra læreren og hen imod elevens aktive deltagelse i læringsprocessen. Det handler om at tænke pædagogik og didaktik mere end at tænke digitale materialer.

  Dette kapitel vil sætte fokus på, hvordan elevcentrering, synlige læringsmål og differentiering danner udgangspunkt for en undervisning, der i høj grad baseres på elevernes nysgerrighed og lyst til at undersøge, nemlig Flipped Learning (Hachmann & Holmboe, 2014).

  En grundlæggende tese er, at elever, der er motiverede, lærer bedre, og at motivationen blandt andet opstår, ved at eleverne kan skabe en meningssammenhæng mellem dem selv, stof og aktiviteter samt formål og mål for læringen i skolen.

  Kapitlet vil især beskæftige sig med undervisning, der er centreret omkring den enkelte elev. Det er ikke ensbetydende med individualiseret læring, da meget af den læring, der lægges op til i Flipped Learning, er eller bør baseres på samarbejde og sociale processer. Elevcentreringen handler heller ikke om, at der ikke skal læres noget fælles, men derimod at det fælles, der skal læres, bør tilgås med forskellige forudsætninger og indgange fra eleven. Derfor må der være et øget fokus på differentieringsmuligheder, hvilket leder over i anden del af kapitlet. Her synliggøres det, at differentiering kan ske på mange niveauer og forskellige måder, der ikke nødvendigvis kun handler om niveaudeling i elevmaterialer. I sidste del af kapitlet præsenteres en model for opbrydningen af undervisningsforløb i såkaldte mikroforløb (Hachmann & Holmboe, 2015). Mikroforløbet er kendetegnet ved en struktur og stilladsering, der bygger på før,- under- og efteraktiviteter i et afgrænset forløb, et emne eller en aktivitet. Mikroforløbet skal ses som en anvendelsesorienteret skabelon, som læreren kan bruge til at strukturere og planlægge under- visning med, og hvor kapitlets andre fokusområder kan sættes i spil.

  Uddrag
  Hachmann, Roland (2016). I mål med Flipped Learning, I: Schunk, Anders (red.). (2016). Flip din undervisning – en antologi om Flipped Classroom og Flipped Learning Turbine Akademisk

 • FORFATTER

  Roland Hachmann

  Roland Hachmann.
  Uddannet folkeskolelærer og Lektor i it og læring. Ph.d.-stude- rende Institut for Design og Kommunikation, SDU. Forfatter til bøgerne “Flipped Learning – mere end bare video” og “Flip- ped Learning – flip med video”.

 • OM BOGEN

  Billeder.001

  Bogen Flip din undervisning. En antologi om Flipped Classroom og Flipped Learning kan bestilles online hos Turbine Akademisk.
  Bestil bogen her.

  I denne antologi gives der et samlet billede af, hvordan Flipped Classroom og Flipped Learning er kommet til udtryk og anvendelse i en dansk skolekontekst. Bogens artikler er skrevet af førende eksperter og praktikere, som har erfaring fra grundskole, ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser.

  Når undervisningen flippes, skabes der et læringsrum, der via videointroduktioner sætter elevens læring i centrum. Bogen beskriver en didaktik, der gør dette muligt og redegør samtidig for, hvad der menes med aktiv, elevcentreret undervisning. Den præsenter også en række konkrete anvendelsesmuligheder for Flipped Classroom og Flipped Learning; den giver råd og vejledning i forhold til videoproduktion og kommer med ideer til og perspektiver på, hvordan arbejdet med synlige læringsmål og differentiering kan bidrage til elevernes læring.

  FLIP DIN UNDERVISNING henvender sig til lærere, lærerstuderende, vejledere på tværs af uddannelser og fag og andre med interesse for undervisning, læring og didaktik.

  Med bidrag af: Rasmus Kragh Wendelbo, Anders Schunk, Marie Lohmann-Jensen, Roland Hachmann, Tobias Kidde Skov, Henning Romme Lund, Peter Holmboe, Anne Boie Johannesson, Søren Jørgensen, Thomas Dyreborg Andersen, Kristian Kildemoes Foss, Henrik Levinsen, Morten Phillips, Peter Jespersen, Stine Karen Nissen, Uffe Lyngdal Sørensen, Morten Barasinski, Per Gregersen, David Jørgensen og Jesper Friis Larnæs.
  Mød forfatterne her.

  TITEL
  Flip din undervisning
  UNDERTITEL
  En antologi om Flipped Classroom og Flipped Learning
  REDAKTØR 
  Anders Schunk
  UDGIVELSESDATO
  27.04.2016
  ANTAL SIDER
  260 sider
  INDBINDING
  Indbundet
  ISBN
  978-87-406-0904-2