Background

QUIZZER, UNDERVISNINGS­DIFFERENTIERING OG FLIPPED CLASSROOM

Per Gregersen
 • VIDEO

 • INDLEDNING

  Quizzer. Ordet klinger måske lidt uvidenskabeligt og minder mere om en hyggelig søndagsaktivitet, end om noget, der hører til i undervisningslitteraturen. Men quizzer er meget mere end underholdning, og i kapitlet her vil jeg komme ind på nytten ved at quizze, og på hvordan det kan gøres på en meningsfuld måde, når vi praktiserer Flipped Classroom.

  Når vi praktiserer Flipped Classroom, flyttes der rundt på tid og sted i undervisningen. I traditionel undervisning er en større del af elevernes hjemmearbejde en form for efterbearbejdning af den undervisning, de fik i skolen. Med Flipped Classroom handler hjemmearbejdet ofte om, at arbejde med viden, metoder eller begreber danner udgangspunkt for den efterfølgende skoleundervisning.

  Hjemmearbejdets karakter ændres altså i forhold til skoleundervisningen, og det får betydning for de krav, vi må stille til det læringsmiljø, som eleverne befinder sig i, når de arbejder med skolerelaterede ting uden for skoletiden. Et sådant personligt, lokalt læringsmiljø skal jo være meget robust. Det skal kunne etableres i toget på vej hjem, på værelset, i dagligstuen, hvor der er andre familiemedlemmer til stede, eller i en fritime på skolen.

  Tilrettelæggelsen af undervisningen i en Flipped Classroom-kontekst kommer i højere grad end ved traditionel undervisning til at indeholde overvejelser om, hvad eleverne har fået ud af studietiden derhjemme. Når vi flipper, så lægger vi jo mere undervisning hjem til eleverne. Vi oplever måske ligefrem et kontroltab, når vi ikke længere kan se eleverne i øjnene, mens vi fortæller om det faglige stof.

  Ved at bruge quizzer kan vi komme et skridt videre i ret- ning af det, som Flipped Classroom-metoden har som udgangspunkt, nemlig ønsket om at tilpasse dele af undervisningen til den enkelte elev. Med denne tilpasning til den enkelte elev nærmer vi os det, vi kalder undervisningsdifferentiering. I kapitlet her vil jeg derfor beskæftige mig med læringsmiljøet omkring eleverne, imens de ser og arbejder med videoen uden for skoleundervisningen. Jeg vil argumentere for, at der synes at være et utroligt godt match mellem quizzer, undervisningsdifferentiering og Flipped Classroom.

  Uddrag
  Gregersen, Per (2016). Quizzer undervisningsdefferentiering og Flipped Classroom, I: Schunk, Anders (red.). (2016). Flip din undervisning – en antologi om Flipped Classroom og Flipped Learning Turbine Akademisk

 • FORFATTER

  Skærmbillede 2016-05-06 kl. 23.36.00

  Per Gregersen.
  Cand.scient., Roskilde Universitets Center og HD (I/Ø) fra Copenhagen Business School. Lektor i matematik, samfundsfag og erhvervsøkonomi på Københavns VUC. Per har undervist i mere end 20 år og har siden sit speciale i matematikkens didaktik været medforfatter på lærebogssystemer til folkeskolen og ungdomsuddannelserne. Han har derudover mange års erfaring fra forskellige internationale forskningsprojekter om undervisning. Per har praktiseret Flipped Classroom gennem mange år, og arbejder i dag med at udvikle e-læringsmateriale på Københavns VUC.

 • OM BOGEN

  Billeder.001

  Bogen Flip din undervisning. En antologi om Flipped Classroom og Flipped Learning kan bestilles online hos Turbine Akademisk.
  Bestil bogen her.

  I denne antologi gives der et samlet billede af, hvordan Flipped Classroom og Flipped Learning er kommet til udtryk og anvendelse i en dansk skolekontekst. Bogens artikler er skrevet af førende eksperter og praktikere, som har erfaring fra grundskole, ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser.

  Når undervisningen flippes, skabes der et læringsrum, der via videointroduktioner sætter elevens læring i centrum. Bogen beskriver en didaktik, der gør dette muligt og redegør samtidig for, hvad der menes med aktiv, elevcentreret undervisning. Den præsenter også en række konkrete anvendelsesmuligheder for Flipped Classroom og Flipped Learning; den giver råd og vejledning i forhold til videoproduktion og kommer med ideer til og perspektiver på, hvordan arbejdet med synlige læringsmål og differentiering kan bidrage til elevernes læring.

  FLIP DIN UNDERVISNING henvender sig til lærere, lærerstuderende, vejledere på tværs af uddannelser og fag og andre med interesse for undervisning, læring og didaktik.

  Med bidrag af: Rasmus Kragh Wendelbo, Anders Schunk, Marie Lohmann-Jensen, Roland Hachmann, Tobias Kidde Skov, Henning Romme Lund, Peter Holmboe, Anne Boie Johannesson, Søren Jørgensen, Thomas Dyreborg Andersen, Kristian Kildemoes Foss, Henrik Levinsen, Morten Phillips, Peter Jespersen, Stine Karen Nissen, Uffe Lyngdal Sørensen, Morten Barasinski, Per Gregersen, David Jørgensen og Jesper Friis Larnæs.
  Mød forfatterne her.

  TITEL
  Flip din undervisning
  UNDERTITEL
  En antologi om Flipped Classroom og Flipped Learning
  REDAKTØR 
  Anders Schunk
  UDGIVELSESDATO
  27.04.2016
  ANTAL SIDER
  260 sider
  INDBINDING
  Indbundet
  ISBN
  978-87-406-0904-2