Cand.mag. i samfundsfag og historie ved København og Odense Universitet. Gymnasielærer ved Roskilde Gymnasium. Henning Romme Lund er endvidere pædagogisk IT-vejleder, kursusholder om Flipped Classroom, forfatter til den praktiske brugsbog “Flipped Classroom – kom godt i gang” (2015) fra Systime og medforfatter til flere antologier om Flipped Class- room og elevaktiverende IT.

Henning Romme Lund bidrager til antologien Flip din undervisning med kapitlet: FLIPPED CLASSROOM OG LÆRINGSRUM