Cand.mag. i Sydasienstudier. Underviser i dansk som andetsprog ved Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter. Han har undervist i oldtidssprog (latin og sanskrit) på Københavns Universitet i flere år og underviser nu dagligt i dansk som andetsprog på et sprogcenter. Han har undervist efter Flipped Learning-metoden gennem det sidste års tid, og parallelt med undervisningen arbejder han med at udvikle undervisningsmateriale til brug for Flipped Learning i sprogundervisningen.

David Jørgensen bidrager sammen med David Jørgensen til antologien Flip din undervisning med kapitlet: DANSK SOM ANDETSPROG OG FLIPPED LEARNING